To się uda z biznesem!

Współpraca biznesu z branżą charytatywną to kluczowy element budowania trwałego sukcesu. Pozwala na wzmocnienie wizerunku firmy oraz tworzenie silnych więzi z klientami, pracownikami i społecznością.

Dla branży charytatywnej taka współpraca to nie tylko wsparcie finansowe, ale także możliwość zwiększenia swojego wpływu społecznego i skuteczniejszego, ciągłego działania.

Łączymy siły z biznesem od samego początku istnienia Fundacji. Założyciele portalu zrzutka.pl dostrzegli ogromny charytatywny potencjał zrzutek, ale też potrzebę edukacji w zakresie dobrych praktyk charytatywnych, współpracy z biznesem, czy rozliczania projektów. Stąd decyzja o powołaniu organizacji, która z jednej strony skupi się na realnym pomaganiu potrzebującym, czy wsparciu operacyjnym osób i organizacji, a z drugiej strony zapewni edukację i promocję dobrych praktyk.

Współpraca Fundacji i Portalu stanowi znakomity przykład tego, jak biznes może w transparentny i efektywny sposób wspierać cele charytatywne. Oprócz tego, że To się uda zbiera fundusze za pomocą portalu, Zrzutka.pl pokrywa koszty administracyjne i operacyjne Fundacji. Dzięki temu wszystkie pozyskane przez Fundację środki zostają przekazane na realizację celów charytatywnych.

Jak Biznes może wspierać branżę charytatywną?

Może się to odbywać w ramach strategii CSR i ESG firmy, konkretnych akcji społecznych, edukacyjnych, czy ekologicznych, działań aktywizujących społeczności lokalne, czy zaangażowanie w wolontariat pracowników.

W 2015 roku Harvard Business Review przeprowadził badanie wśród 142 managerów, którzy uczestniczyli w programie kształcenia kadry kierowniczej w zakresie CSR w Harvard Business School. Wyniki były wyjątkowo spójne. W każdym z trzech obszarów projektów CSR: filantropia, rozwój operacyjny i transformacja modelu biznesowego został odnotowany wzrost zysków, poprawa pozycji społecznej firmy, długoterminowe zyski, czy oferuje znaczące rozwiązania problemów. Te korzyści są szczególnie widoczne w obszarze filantropii, z założenia nie nastawionej na zyski.

Badania McKinsey (2019) wykazały, że “klienci są skłonni zapłacić za „przejście na ekologię”. (…) ponad 70% konsumentów ankietowanych na temat zakupów w wielu branżach, w tym kategorie motoryzacyjne, budowlane, elektroniczne i opakowania, twierdzą zapłaciłoby dodatkowe 5% za ekologiczny produkt, gdyby spełniał te same standardy co jego nie-ekologiczna alternatywa.”

Według raportu Morgan Stanley z 2019 roku “84% inwestorów w USA (w pokoleniu Millenialsów aż 90%), chce mieć możliwość dostosowania swoich inwestycji do swoich wartości. Podobnie, 86% z nich uważa, że firmy stosujące praktyki ESG mogą być bardziej rentowne.”

Jak dobierać cele do kultury organizacyjnej firmy?

CSRowy Matchmaking

Cele CSR powinny być zgodne z misją i wartościami firmy, aby były autentyczne i skuteczne. Istotne jest zaangażowanie pracowników w proces wyboru celów. Nasza współpraca z biznesem jest zawsze oparte na zasadzie win-win. To kluczowe, by relacje miały charakter partnerski i by obie strony były usatysfakcjonowane.

Fundacja To się uda dzięki szerokiej sieci kontaktów i osobistemu zaangażowaniu prezesa Fundacji – Mateusza Szymakowskiego, może pomóc w CSRowym matchmakingu. 

Organizujemy własne akcje charytatywne, jak Podaruj Wakacje, Razem dla Ukrainy, czy Sztafeta Charytatywna. Ponadto, jako patron, partner merytoryczny, organizacyjny czy instytucjonalny, jesteśmy zaangażowani w liczne akcje i projekty innych organizacji i osób.

Rola CSR w Employer Brandingu

CSR ma kluczową rolę w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy. Firma, która aktywnie wspiera wartości społeczne i ekologiczne, przyciąga bardziej zaangażowanych i lojalnych pracowników.

Według raportu Cone Communications z 2015 roku o pokoleniu Millenialsów w pracy:

 • 64% podejmując decyzję o miejscu pracy, bierze pod uwagę zobowiązania firmy w zakresie kwestii społecznych i środowiskowych.
 • 64% nie podejmie pracy, jeśli firma nie wyznaje silnych wartości w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
 • 83% byłoby bardziej lojalnych wobec firmy, która pomaga im przyczyniać się do kwestii społecznych i środowiskowych (w porównaniu ze średnią w USA wynoszącą 70%)
 • 88% twierdzi, że ich praca daje większą satysfakcję, gdy zapewnia się im możliwości wywarcia pozytywnego wpływu na kwestie społeczne i środowiskowe.

Korzyści współpracy z branżą charytatywną:

 • Lepsza integracja z lokalną społecznością.
 • Wzrost poczucia dumy i satysfakcji pracowników.
 • Pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
 • Wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego.
 • Tworzenie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi.
 • Wzrost pozytywnego wizerunku.
 • Większa atrakcyjność dla klientów, inwestorów i pracowników.
 • Poprawa relacji z interesariuszami.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez zrównoważony rozwój.
 • Zminimalizowanie ryzyka związanego z kryzysem wizerunkowym.

Case Studies

Mahle

Wsparcie finansowe – to jeden z najprostszych w realizacji i jednocześnie najtrudniejszych do osiągnięcia sposobów partnerstwa. Czy nam się to podoba, czy nie, pieniądze są niezbędne w realizacji akcji charytatywnych. Dają nie tylko możliwość płynnego działania, ale też poczucie bezpieczeństwa i szansę na planowanie. W przypadku działalności charytatywnej jest to kluczem do sukcesu.

Za zaangażowaniem Mahle stoją nie tylko pieniądze, ale też przemyślana strategia naszej współpracy, uważnego dopasowywania kultury organizacji do celów charytatywnych. Zespół Mahle ma powód do dumy! Firma dała dzieciom z domów dziecka coś, co zostanie z nimi na długo – wspaniałe wspomnienia, przyjaźnie, inspirację i nowe pasje. 

Współpraca Fundacja To się uda! i MAHLE to też przykład tego, jak świetne efekty przynosi dobre dopasowanie akcji charytatywnej i dobroczyńcy.

SKS

Jednym ze sposobów wsparcia akcji jest pomoc niefinansowa, choć często jej zmonetyzowana wartość jest ogromna. Właśnie taką pomoc okazali nasi przyjaciele z Surfingowego Klubu Sportowego i Chałupy 6. Gdyby nie oni, to nadmorskiego obozu 4. edycji akcji #PodarujWakacje zwyczajnie by nie było. Zapewnili 24 dzieciakom z pieczy zastępczej niezwykłe lato, w tym:

 • ośrodek wakacyjny i darmowe zakwaterowanie 
 • wyżywienie
 • zajęcia z surfingu, kitesurfingu, skateboardingu

Pomogli także organizacyjnie. Po dniach spędzonych na wodzie, dzieciaki miały okazję spotkać się z mistrzami sportu – Wojtek Pawlusiak, Katarzyną Lange, Kubą Zalejskim, Maciek Rutkowski i ze znakomitym prawnikiem Tomasz Palak, który opowiadał m.in. o bezpieczeństwie w internecie.

SKS Surfingowy Klub Sportowy i Chałupy 6 są przykładem tego, jak bez budżetu CSR można robić dobre rzeczy. Dziękujemy z całego serca, że jesteście z nami!

Wolontariat korporacyjny z Fundacją To się uda!

Jednym ze sposobów współpracy jest wolontariat korporacyjny, dopasowany w oparciu o kulturę organizacyjną firmy. Jesteśmy otwarci na realizację pomysłów partnera. Mamy duże doświadczenie w realizacji takich akcji, dlatego chętnie się nim dzielimy i oferujemy nasze wsparcie organizacyjne. Jeżeli firma nie ma jeszcze pomysłu, jak się zaangażować możemy przygotować dedykowaną akcję lub zaproponować dołączenie do już funkcjonującej.

Przykład 1 — Możemy zorganizować dedykowaną akcję, jak na przykład: wsparcie zwierząt w schronisku/schroniskach z wykorzystaniem czasu, kompetencji i doświadczenia pracowników firmy.

Przykład 2 — Pracownicy firmy mogą stworzyć własną skarbonkę na zrzutce i zbierać do niej środki na konkretne dzieci z pieczy zastępczej (Podaruj Wakacje), lub na konkretny sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami (ZOL Jaszkotle). Pracownicy/ działy mogą się ścigać podczas imprez integracyjnych, kto ile zbierze.

Przykład 3 — Zespół firmy może wziąć udział w stacjonarnych działaniach fundacji, np. nagraniu teledysku promującego zrzutkę na dzieci z niepełnosprawnościami, organizacji Wigilii dla potrzebujących, stworzeniu Święta Uśmiechu dla dzieci z pieczy zastępczej.